Automatyczne przekierowanie do wyników wyszukiwania na stronach internetowych

Praca redakcyjna to nie tylko poprawianie tekstów, lecz także częste poszukiwanie informacji w różnych źródłach, w tym dostępnych w internecie. Możemy dodać do swojego Worda makro (utworzone i udostępnione przez Paula Beverleya, http://www.archivepub.co.uk/index.html) pozwalające na szybkie przechodzenie do wyszukiwarki Google z wyświetlonymi wynikami dla danej frazy. Wystarczy zaznaczyć tekst w Wordzie i uruchomić poniższe makro (np. skrótem Alt+G), które sprawi, że w przeglądarce wyświetli się nowa zakładka z wynikami Google.

Sub GoogleFetch()
'skrot: Alt+G
useExplorer = False
'Przykladowa sciezka do Chrome (wpisz sciezke do lokalizacji swojej przegladarki):
runBrowser = "C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
mySite = "http://www.google.pl/search?q="
If Len(Selection) = 1 Then Selection.Words(1).Select
mySubject = Trim(Selection)
mySubject = Replace(mySubject, "&", "%26")
mySubject = Replace(mySubject, " ", "+")
If useExplorer = True Then
 Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.application")
 objIE.Visible = True
 objIE.navigate mySite & mySubject
 Set objIE = Nothing
Else
 Shell (runBrowser & " " & mySite & mySubject)
End If
End Sub

Makro to można zmodyfikować, by otwierało np. strony PWN-u czy Wikipedii. W tym celu wiersz

mySite = "http://www.google.pl/search?q="

zastępujemy odpowiednio wierszem

mySite = "http://sjp.pwn.pl/slowniki/"

lub

mySite = "http://pl.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search="

Gdy już mamy zapisane makro z przypisanym do niego skrótem, zaznaczamy w Wordzie fragment tekstu i naciskamy klawisze Alt+G.

jasnopis

Następuje automatyczne wyświetlenie wyników w przeglądarce:

jasnopis-google