Makro zmieniające kolejność wyrazów

Jak wiadomo, ekonomia polityczna to nie to samo co polityczna ekonomia. Gdy w tekście często napotykamy nieodpowiedni szyk i nieustannie potrzebna jest zmiana kolejności wyrazów, możemy wyeliminować nużące ręczne ich przenoszenie i robić to błyskawicznie z wykorzystaniem poniższego makra. Ustawiamy kursor przed pierwszym wyrazem, który ma się znaleźć za wyrazem kolejnym, i uruchamiamy makro (np. skrótem Ctrl+Num1).

Sub WordOrder()

Selection.MoveRight Unit:=wdWord, Count:=1, Extend:=wdExtend
 Selection.Cut
 Selection.MoveRight Unit:=wdWord, Count:=1
 Selection.Paste

End Sub

Jeśli przenosimy wyraz zaczynający się wielką literą, to stosujemy poniższe makro, które nie tylko zmienia kolejność wyrazów, lecz także wielkość liter (efektywny skrót: Ctrl+Num2).

Sub WordOrderCap()

Selection.MoveRight Unit:=wdWord, Count:=1, Extend:=wdExtend
 Selection.Cut
 Selection.MoveRight Unit:=wdWord, Count:=1
 Selection.Paste
 Selection.MoveLeft Unit:=wdWord, Count:=2
 Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
 Selection.Copy
 Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1
 Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)
 Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1
 Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
 Selection.Range.Case = wdNextCase
 Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
 Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
 Selection.MoveRight Unit:=wdWord, Count:=1
 Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
 Selection.Copy
 Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1
 Selection.Paste
 Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
 Selection.Range.Case = wdNextCase
 Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
 Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
 Selection.MoveLeft Unit:=wdWord, Count:=2

End Sub

Może to nie jest olśniewający kod, ale ułatwia pracę.

Automatyczne przekierowanie do wyników wyszukiwania na stronach internetowych

Praca redakcyjna to nie tylko poprawianie tekstów, lecz także częste poszukiwanie informacji w różnych źródłach, w tym dostępnych w internecie. Możemy dodać do swojego Worda makro (utworzone i udostępnione przez Paula Beverleya, http://www.archivepub.co.uk/index.html) pozwalające na szybkie przechodzenie do wyszukiwarki Google z wyświetlonymi wynikami dla danej frazy. Wystarczy zaznaczyć tekst w Wordzie i uruchomić poniższe makro (np. skrótem Alt+G), które sprawi, że w przeglądarce wyświetli się nowa zakładka z wynikami Google.

Sub GoogleFetch()
'skrot: Alt+G
useExplorer = False
'Przykladowa sciezka do Chrome (wpisz sciezke do lokalizacji swojej przegladarki):
runBrowser = "C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
mySite = "http://www.google.pl/search?q="
If Len(Selection) = 1 Then Selection.Words(1).Select
mySubject = Trim(Selection)
mySubject = Replace(mySubject, "&", "%26")
mySubject = Replace(mySubject, " ", "+")
If useExplorer = True Then
 Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.application")
 objIE.Visible = True
 objIE.navigate mySite & mySubject
 Set objIE = Nothing
Else
 Shell (runBrowser & " " & mySite & mySubject)
End If
End Sub

Makro to można zmodyfikować, by otwierało np. strony PWN-u czy Wikipedii. W tym celu wiersz

mySite = "http://www.google.pl/search?q="

zastępujemy odpowiednio wierszem

mySite = "http://sjp.pwn.pl/slowniki/"

lub

mySite = "http://pl.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search="

Gdy już mamy gotowe makro z przypisanym do niego skrótem, zaznaczamy w Wordzie fragment tekstu i naciskamy klawisze Alt+G:

jasnopis

Następuje automatyczne wyświetlenie wyników w przeglądarce:

jasnopis-google